Objevte Islám 16.

 

5 pilířů Islámu ( SAWM - Půst )

 

 

Každoročně se všichni muslimové v měsíci ramadánu od východu do západu slunce postí - nepožívají jídlo, nápoje a zdržují se sexuálních vztahů se svými manželkami.

Nemocní, staří lidé, cestující, menstruující ženy, těhotné ženy anebo ženy, které kojí, mohou přerušit půst a vykonat ho v jiné době během roku, když budou zdraví a schopní postit se. Děti obyčejně začínají držet půst (pozorovat modlící se) v době puberty, ale hodně jich začíná o mnoho dříve.

Půst prospívá zdraví, ale je i nejlepší metodou sebe očisty, sebe poznání a posílení vůle. Tím , že si postící člověk upírá světské pohodlí, i když jen na krátkou dobu, může se zaměřit na své životní cíle, přičemž si je stále vědom přítomnosti Boha.
Bůh v Koránu hovoří:

"Vy, kteří věříte: předepsán vám jest půst, tak, jako byl již předepsán těm, kdož před vámi byli, snad budete bohabojní."
(Korán 2:183)