Objevte Islám 12.

 

5 pilířů Islámu ( ÍMÁN )

 

 

Pět pilířů Islámu je základ života muslima:

* víra v jedinečnost Boha a jeho proroka Muhammada
* každodenní vykonávání modliteb
* rozdávání almužny
* sebe očista prostřednictvím půstu
* pouť do Mekky pro ty, kteří jsou toho schopni

Ímán neboli víra

"Není boha kromě jediného Boha a Muhammad je jeho poslem a prorokem". Toto prohlášení víry se nazývá šaháda a je to jednoduchá věta, kterou pronášejí všichni věřící. Důležitost tohoto prohlášení je ve víře, že jediným cílem života je služba a poslouchání Boha a tento cíl je možné dosáhnout přijetím a následováním učení posledního proroka, Muhammada.