Miswák – přírodní zubní kartáček

Dr. Khalid al-Jaber, MD

Miswák byl znám ještě před Islámem, ale Islám přidal jeho použití náboženský rozměr.

Islámská rada
Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, doporučil muslimům čistit si zuby miswákem každý den, zvláště po probuzení, když vykonáváme omývání (wudu) , před modlitbou, když recitujeme Korán, před spaním a kdykoliv, když máme v ústech nepříjemný pocit.

Exituje mnoho hadíthů, které o tom hovoří. Například:

Aiša řekla, že Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, řekl: „Je z přirozené čistoty (dělat) těchto deset věcí: zastřihovat knír, nechat růst vousy, používat miswák, čistit si nos vdechnutím vody, stříhat si nehty, umývat si ruce, odstraňovat ochlupení v podpaží, holit ohanbí a umývat se vodou po vyprázdnění.....“ (Muslim)
On, nechť mu Alláh žehná a dá mír, také řekl: „Kdybych nevěděl, že to bude pro můj lid příliš těžké, přikázal bych použít miswák při každém wudú´ a před každou modlitbou.“
Miswák byl znám už před Islámem, ale Islám připsal použití miswáku další, náboženskou hodnotu.

Lékařské objevy
Miswák je přirozeným nástrojem pro čištění zubů. Jsou to vlastně kořeny nebo větvičky určitých pouštních stromů. Liší se od jedné oblasti k druhé, ale v Arábii a Asii je odebírán ze stromu Arak. To je nejznámější druh a je to ten druh, který používal také Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír. Vědecký název tohoto stromu je Salvadora persica. Miswák je získáván také z jiných druhů stromů, v Africe je například řezán z citrónovníků a pomerančovníků a v Americe někdy ze stromů senny.

Protože strom Arak je dobře známý a byl to také druh, který používal Prorok, nechť mu Alláh žehná a dá mír, byl tento strom široce studován. My zde shrneme závěry několika výzkumů. Tento strom roste v horkých rovníkových oblastech, zvláště v pouštních údolích. Je velmi rozšířen na jihu Saudské Arábie, v Jemenu, Súdánu, Egyptě a jinde.

Salvadora persica je vzpřímený stále zelený stromek nebo keř, zřídkakdy měří v průměru více než jednu stopu a jeho maximální výška je tři metry. Listy jsou malé, oválné, silné a sukulentní, se silnou vůní po řeřiše nebo hořčici.

Zdravotní účinky miswáku
Fyzicky je miswák přírodním zubním kartáčkem. Skládá se z kompaktní skupiny drobných přírodních vláken, které vykonávají stejnou práci, jako běžný zubní kartáček, ovšem jsou z přírodního materiálu a nikoliv z plastu. Z toho důvodu je vhodnější a jemnější pro dásně.

Přírodní zubní pasta miswáku je tvořena mnoha substancemi, které hrají důležitou roli při čištění zubů. Mnoho výzkumníků zkoumalo miswák do hloubky a dokázali, že obsahuje více než deset různých chemických složek, které jsou pokládány za podstatné pro dobrou ústní a zubní hygienu. Jsou to: fluorid, sloučeniny křemíku, kyselina tříslová, pryskyřice, alkaloidy (salvadorin), těkavé oleje (sinigrin), síra, vitamín C, uhličitan sodný, chloridy, vápník, benzylisothiokyanát (BIT) a další, jako kyselina salicylová, steroly, trimetylamin, saponiny a flavonoidy.

Některé z těchto složek odstraňují skvrny a bělí zuby, jiné chrání před zubním kazem, jiné mají antibakteriální a antiseptické účinky, další pomáhají hojit a opravit tkáň, další podporují remineralizaci zubní skloviny a jiné dávají miswáku dobrou chuť a vůni.

Účinky jednotlivých složek 
Fluorid  Brání zuby před zubní kazem zpevněním skloviny  
Sloučeniny křemíku  Pracují jako abrazivní materiál, který odstraňuje skvrny a bělí zuby 
Kyselin tříslová  Má stahující účinek na sliznici a tím redukuje záněty sliznice dásní. 
Pryskyřice  Formují vrstvu nad sklovinou a tak chrání proti zubnímu kazu. 
Alkaloidy (salvadorin)  Účastní se v boji proti bakteriím a stimuluje dásně. 
Těkavé oleje  Mají charakteristické aroma a působí proti nadýmání a antisepticky. Jemně trpká chuť stimuluje tvorbu slin, které působí antibakteriálně. 
Síra  Dává štiplavou chuť a vůni a má antibakteriální účinky. 
Vitamín C  Pomáhá při hojení tkání. 
Uhličitan sodný  Kromě toho, že působí baktericidně, působí také mírně abrazivně a tím učinkuje jako zubní prášek. 
Chloridy  Miswák způsobuje až šestinásobné zvýšení koncentrace chloridu. To působí proti vzniku zubního kamene a odstraňuje skvrny ze zubů. 
Vápník  Miswák způsobuje až 22-násobné zvýšení koncentrace vápníku. Sliny nasycené vápníkem inhibují demineralizaci a podporují reminalizaci zubní skloviny 
BIT  Kořeny S. persica obsahují olej, který je možné získat destilací, a který obsahuje 10% benzylnitrátu a 90% benzylisothiokyanátu (BIT). BIT je klasifikován jako jedna z chemopreventivních agens, o kterých se předpokládá, že brání karcinogenním a jiným genotoxickým látkám v dosažení nebo zreagování s jejich cíli v tkáni.  

Cytotoxicita: výsledky testů neprokazují žádný cytotoxický efekt (tj. poškození buněk), pokud je používán čerstvě uříznutý miswák. Ovšem stejná rostlina použitá 24 hodin po uříznutí již obsahovala škodlivé složky. Na těchto výzkumech zakládají vědci své doporučení odříznout používanou část miswáku poté, co byl používán jeden den a další den si připravit část novou.

Vědecké srovnání miswáku a zubního kartáčku

Redukce zubního kamene: Klinické pokusy u etiopských školáků, ve kterých byl srovnáván mefaka (miswák) s běžným zubním kartáčkem ukázaly, že miswák je v odstraňování usazenin na zubech stejně účinný jako zubní kartáček. Studie také ukázala, že je důležité instruovat děti a dohlížet na ně, neboť děti neznaly správnou techniku použití miswáku.

Atrofie dásní: Bylo zjištěno, že uživatelé miswáku mají znatelně více míst s atrofií dásní (ustupování dásní) než uživatelé běžného zubního kartáčku; ovšem to může být pouze odrazem špatné techniky čištění zubů.

Miswák  Zubní kartáček 
Oba jsou stejně efektivní v péči o zuby 
Levný  Relativné dražší 
Přírodní  Průmyslově vyrobený 
Nevyžaduje odborné znalosti nebo zvláštní zdroje ke své výrobě   
Je vždy připraven k použití v kapse  Používá se pouze na určitých místech 
Je dostupný i na venkovských oblastech nejchudších zemí   
Obsahuje mnoho aktivních složek  Většinou je aktivní složkou pouze fluorid, záleží na složení zubní pasy (podle druhu a ceny pasty) 
Má příjemnou přírodní chuť a vůni  Vůni a chuť dodává zubní pasta 
Štětinky leží ve stejné ose jako rukojeť  Šikmé uložení štětin je vhodnější pro čištění zadní části zubů 
Je znám už od dávných dob  První záznamy o jeho použití pocházejí z roku 1800. 

Komerční miswák
Některé ze známých komerčních zubních past, které se vyrábějí z rostliny Salvadora persica jsou: zubní pasta Sarkan (UK), zubní pasta Quali-Meswak (Švýcarsko), zubní pasta Epident (Egypt), zubní pasta Siwak-F (Indonésie), Fluoroswak miswak (Pákistán) a Dentacare Miswak Plus (Saudská Arábie).

Jak používat miswák
Metoda přípravy miswáku k použití je rozřezat větvičku nebo kořen stromu Arak na kousky dlouhé 10-20 cm v průměrem mezi 4-15 mm. Někdy můžou být i silnější. Čerstvý miswák má hnědou barvu a štiplavou, příjemnou chuť. Lidé obvykle stáhnou kousek tenké kůry na jednom konci větvičky, potom tento konec trochu požvýkají, aby se uvolnila jednotlivá vlákna a větvička dostala podobu kartáčku. Potom je miswák připraven k použití.

Délka a průměr
Je doporučena délka okolo 15 cm. Je to tak pohodlné k uchopení a snadné manipulaci. Průměr je obvykle menší než 1 cm. Takto získáme poddajný kousek dostatečně pevný na to, aby vykonával na zuby tlak, aniž by se zlomil.

Čerstvost: Miswak by měl být čerstvě uříznut, tak aby byl poddajný, lehce sežvýkatelný a bohatý na aktivní složky. Barva kořene by měla být bělavě hnědá, tmavě hnědá barva indikuje, že miswák není čerstvý. Pokud je suchý, konec ke žvýkání by měl být nejprve na 24 hodina namočen do vody. Musíme připomenout, že namáčení přehnaně dlouhou dobu způsobí ztrátu aktivních složek a sníží se terapeutické vlastnosti, přestože mechanické vlastnosti miswáku a jejich efekt na zuby zůstanou.
Na závěr: Předtím než použijeme miswák, bychom měli jeho konec omýt ve vodě. Můžeme ho používat opakovaně dokud vlákna stojí jako štětinky kartáčku. Vlákna musíme odříznout každých 24 hodin.

Čistící technika
Technika používaná k mechanickému odstranění zubního kamene je podobná jako při použití běžného kartáčku, tj. vertikální a horizontální čištění. Čistící pohyby by měly být vždy směřovány od dásní a na obou stranách zubů – straně bukální (vnější/lícní) i linguální (vnitřní/jazykové). Musíme dávat pozor, abychom nepoškodili měkké tkáně úst. Dostatečné vyčištěné zuby získáme pokud budeme proceduru provádět 5 minut.

Existují dva základní typy držení miswáku: jako pero (třemi prsty) nebo dlaňové (pěti prsty). V každém případě je cílem zajistit pevný, ale kontrolovaný pohyb kartáčkového konce miswáku v ústní dutině, tak aby byla lehce a pohodlně dosažena každá oblast úst.

Kdy použít miswák
Obecně je doporučováno, aby byl miswák používán pětkrát denně. Když máme miswák v puse, měli bychom se věnovat čištění. Častou chybou je zvyk držet miswák v ústech zatímco se věnujeme jiným věcem.

Časté chyby při používání miswáku

Závěrem
Miswák může být dobrou, zdravou a přírodní alternativou zubního kartáčku.