Objevte Islám 17.

 

5 pilířů Islámu ( HADŽDŽ - Pouť )

 

 

Pouť do Mekky je povinností jen pro ty, kteří jsou na to fyzicky připraveni a mají dostatek finančních prostředků. Každoročně navštíví Mekku přibližně 2 milióny poutníků z celého světa a pouť je tak příležitostí střetnout se s lidmi z různých národů.
Každoroční pouť začíná ve 12. Měsíci islámského roku (který je lunární, a proto pouť, i ramadán, vychází někdy na léto a někdy na zimu). Poutníci mají oblečený speciální oděv: jednoduché kusy oděvu, které odstraňují jakékoliv třídní rozdíly, takže před Bohem jsou si všichni rovni.
Rituál "hadždž", t.j. pouť, která pochází z abrahámovského období, se skládá z toho, že poutník 7 krát obejde Kaabu a 7- krát přejde mezi vrchy Safa a Marwa, tak jako to udělala Hádžar, Abrahámova žena, když hledala vodu. Potom se poutníci shromáždí na široké planině Arafat a spolu se modlí za Boží odpuštění, což se často považuje za obdobu soudného dne.
Závěr poutě tvoří svátek, Íd al-Adha, který se slaví modlitbami a výměnou darů v muslimských komunitách na celém světě. Tento svátek a Íd al-Fitr (sváteční den oslavující konec ramadánu), jsou dva svátky islámského kalendáře.