Objevte Islám 15.

 

5 pilířů Islámu ( ZAKÁ )

 

 

Zakat je finanční povinností muslimů.

Důležitým principem Islámu je to, že vše patří Bohu, a že majetek je jen svěřený lidem. Slovo zakat znamená "očištění" a "růst". Tím, že oddělujeme část našeho majetku pro chudé a pro celou společnost, tím se náš majetek očišťuje. Rovněž jako protrhávání rostlin ,i toto oddělování podporuje nový růst.

Každý muslim si vypočítává svoji zakat sám. Započítává se sem roční platba 1/40-tiny majetku, s výjimkou věcí jakou jsou příbytek, auto a pracovní nástroje.

Jednotlivec může dát i více než jen zakat a to ve formě "sadaqa", t.j. almužny, která bývá většinou tajná. I když tento výraz je možné přeložit jako dobrovolná dobročinnost, má o hodně širší význam.

Prorok řekl: "Dokonce i potkat svého bratra s upřímnou tváří je dobročinný skutek."