Objevte Islám 1.

 

 Objevování Islámu

 

 

1. Ve jménu Boha Milosrdného, Slitovného
2. Chvála Bohu, Pánu světů,
3. Milosrdnému, Slitovnému,
4. vládci dne soudného!
5. Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme,
6. veď nás stezkou přímou,
7. stezkou těch, jež zahrnul jsi milostí Svou,
8. ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdož v bludu 
jsou!

Amen