Súra číslo: 99, Název: Zemětřesení, Arabský název: Al-Zalzala
Od verše:1 do verše: 8

  1. Až se země bude otřásat svým zemětřesením,
  2. až země svá břemena vyvrhne,
  3. člověk se zeptá: „Co se s ní děje?“
  4. V ten den bude země vyprávět své děje
  5. podle toho, jak jí to Pán tvůj vnukne.
  6. V ten den se lidé vynoří v houfech, aby jim byly ukázány jejich činy.
  7. A kdo učinil dobra jen za váhu prášku, uzří je,
  8. a kdo učinil zla jen za váhu prášku, uzří je.