Súra číslo: 96, Název: Kapka přilnavá, Arabský název: Al-‘Alaq
Od verše:1 do verše: 5

  1. Přednášej ve jménu Pána svého, který stvořil,
  2. člověka z kapky přilnavé stvořil!
  3. Přednášej, vždyť Pán tvůj je nadmíru štědrý,
  4. ten, jenž naučil perem,
  5. naučil člověka, co ještě neznal.