Súra číslo: 95, Název: Fikovník, Arabský název: At-Tín
Od verše:1 do verše: 8

  1. Při hoře Fíkovníku a hoře Stromu olivového,
  2. při hoře Sinaji,
  3. při tomto bezpečném území!
  4. Stvořili jsme věru člověka v postavě nejkrásnější
  5. a pak jsme jej svrhli tam, kde z bídných jsou nejbídnější,
  6. kromě těch, kdož uvěřili a zbožné skutky konali - a jim náleží odměna, jež se neupomíná.
  7. Co potom dovoluje, aby tě prohlašovali za toho, kdo lže o soudu posledním?
  8. Což Bůh není ze soudců všech nejmoudřejší?