Súra číslo: 93, Název: Denní jas, Arabský název: Al-Duha
Od verše:1 do verše: 11

 1. Při denním jasu
 2. a při noci, když je tichá,
 3. Pán tvůj tě neopustil ani tebou nepohrdá!
 4. A bude pro tebe poslední věru lepší než první
 5. a Pán tvůj tě zajisté obdaří k tvému uspokojení.
 6. Což nenašel tě jako sirotka - a v útulek tě nepřijal?
 7. Bloudícím tě nalezl - a správnou cestu ti ukázal,
 8. nuzákem tě nalezl - a bohatství ti věru dal!
 9. Co sirotka se týče,toho neutiskuj,
 10. co žebráka se týče, toho neodstrkuj,
 11. však o dobrodiní Pána svého jiným vypravuj!