Súra číslo: 92, Název: Noc, Arabský název: Al-Lajl
Od verše:1 do verše: 21

 1. Při noci, když temnem zahaluje,
 2. při dni, když v slávě se objevuje,
 3. při tom, jenž stvořil mužské i ženské pohlaví,
 4. rozdílné je věru vaše snažení!
 5. Co týče se toho, jenž rozdával a Boha se bál
 6. a za pravdivou nejkrásnější odměnu pokládal,
 7. tomu usnadníme přístup ke snadnému.
 8. Však co se týče toho, kdo lakotil a za soběstačného se vydával
 9. a nejkrásnější odměnu za lež pokládal,
 10. tomu ulehčíme přístup do nesnází,
 11. a co pomůže mu jmění jeho, až dořítí se do své zkázy?
 12. Nám věru přísluší správné vedení,
 13. Vždyť Nám patří život první i poslední!
 14. Já varuji vás před ohněm jasně šlehajícím,
 15. v němž hořet bude jen ten nejbídnější,
 16. jenž za lež to pokládal a zády se obracel.
 17. Však vzdálen bude od něho bohabojný,
 18. jenž ze jmění svého dával,aby čistým se stal,
 19. a dobrodiní neprokazoval jen proto, aby byl odměněn,
 20. leč jen z touhy po tváři Pána svého nejvyššího to konal.
 21. A ten věru bude spokojen.