Súra číslo: 91, Název: Slunce, Arabský název: Aš-Šams
Od verše:1 do verše: 15

 1. Při slunci a jeho jasu,
 2. při měsíci,když je následuje,
 3. při dni, když je odhaluje,
 4. při noci, když je zahaluje,
 5. při nebi a při tom, kdo je vystavěl,
 6. při zemi a při tom, kdo ji rozprostřel,
 7. při duši a při tom, kdo dal jí vyrovnanost
 8. a vdechl jí hříšnost i bohabojnost!
 9. Kdo ji očistí, ten jistě vydělá,
 10. a kdo ji zanedbá, ten jistě prodělá.
 11. Ve vzpurnosti své obvinili Thamúdovci (proroka svého) ze lži,
 12. když bezbožník největší povstal mezi nimi.
 13. A pravil jim posel Boží: „(Nedotýkejte se) velbloudice Boží a nechte ji napít!“
 14. Však za lháře jej prohlásili a (velbloudici) podřízli.Pán jejich je pak za jejich hříchy zahubil a se zemí je srovnal,
 15. aniž se následků toho obával.