Súra číslo: 90, Název: Město, Arabský název: Al-Balad
Od verše:1 do verše: 20

 1. Hle, přísahám při tomto městě
 2. - ty volně si žiješ v tomto městě -
 3. při otci a tom, co zplodil,
 4. že člověka jsme věru ke strastem stvořili!
 5. Počítá snad, že nikdo proti němu nic nezmůže,
 6. když říká: „Bohatství obrovské jsem strávil.“
 7. Domnívá se snad, že nikdo jej nespatřil?
 8. Což dvě oči jsme mu nedali
 9. a jazyk a dva rty
 10. a na dvě stezky jsme jej neuvedli?
 11. A přece se nepustil po stezce vzhůru vedoucí.
 12. Víš ty vůbec, co je to stezka vzhůru vedoucí?
 13. Otroka propuštění
 14. či v den hladu nakrmení
 15. sirotka příbuzného
 16. či chudáka nouzí trpícího,
 17. a také být z těch, kdož uvěřili a k neochvějnosti a soucitu se vzájemně nabádají:
 18. to budou lidé po pravici stojící,
 19. zatímco ti, co ve znamení naše nevěřili, to budou lidé po levici stojící
 20. a nad nimi plát bude oheň uzavírající!