Súra číslo: 9, Název: Pokání, Arabský název: At-Tauba
Od verše:73 do verše: 73

  1. Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď přísný na ně! Útočištěm jejich bude peklo, a jak hnusný je to cíl konečný!