Súra číslo: 9, Název: Pokání, Arabský název: At-Tauba
Od verše:123 do verše: 123

  1. Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně bohabojných!