Súra číslo: 88, Název: Zahalující, Arabský název: Al-Ghášija
Od verše:1 do verše: 26

 1. Dostalo se ti zvěsti o hodině zahalující?
 2. V ten den budou tváře jedněch zahanbené,
 3. ustarané a ztrhané,
 4. a hořet budou v ohni planoucím
 5. napájeny pramenem vroucím;
 6. jen bodláčí trnité tam za stravu budou mít,
 7. z něhož se netloustne a jímž hlad nelze utišit.
 8. A v ten den budou tváře jiných blažené,
 9. úsilím svým potěšené,
 10. v zahradě vyvýšené,
 11. kde neuslyší tlachání plané;
 12. v ní prameny jsou proudící
 13. a pohovky zvýšené
 14. a poháry rozestavené
 15. a podušky v řadách vyrovnané
 16. a drahé koberce rozprostřené.
 17. Což neuvažují o tom, jak stvořeni byli velbloudi,
 18. jak nebesa byla zdvižena,
 19. jak pohoří byla vztyčena,
 20. jak země byla rozprostřena?
 21. Připomínej, vždyť tys pouze ten, jenž připomíná,
 22. a nejsi nad nimi ten, jenž zaznamenává,
 23. leda toho, kdo odvrací se a nevěří,
 24. a toho Bůh trestem nejtěžším udeří!
 25. K Nám věru míří jejich návrat
 26. a Nám pak budou účty své skládat!