Súra číslo: 87, Název: Nejvyšší, Arabský název: Al-A‘lá
Od verše:14 do verše: 15

  1. Prospívat naopak bude ten, kdo je očištěn
  2. a jméno Pána svého vzpomíná a modlitbu koná.