Súra číslo: 87, Název: Nejvyšší, Arabský název: Al-A‘lá
Od verše:1 do verše: 19

 1. Oslavuj jméno Pána svého nejvyššího,
 2. jenž vše stvořil a vyrovnal,
 3. každý osud předurčil a usměrnil,
 4. jenž pastviny k životu vyvolal
 5. a potom je v pěnu zčernalou přeměnil!
 6. Naučíme tě přednášet a nezapomeneš nic z věci té,
 7. leda co Bůh bude chtít - a On zná zjevné i skryté -
 8. a ulehčíme ti přístup k věci snadné!
 9. Připomínej, vždyť připomenutí je užitečné!
 10. A kdo Boha se bojí, ten na ně si vzpomene,
 11. však odvrátí se od něho jen bídník nejhorší,
 12. jehož spalovat bude oheň největší,
 13. v něm potom nezemře ani nebude žít.
 14. Prospívat naopak bude ten, kdo je očištěn
 15. a jméno Pána svého vzpomíná a modlitbu koná.
 16. Vy však přednost životu pozemskému dáváte,
 17. ač život budoucí lepší a trvalejší máte.
 18. Toto vskutku je psáno ve svitcích dřívějších,
 19. svitcích Abrahamových a Mojžíšových.