Súra číslo: 86, Název: Noci putující, Arabský název: At-Tarek
Od verše:1 do verše: 17

 1. Při nebi a hvězdě nocí putující!
 2. Víš ty vůbec, co je to hvězda nocí putující?
 3. Hvězda pronikavě zářící.
 4. A věru duše každá nad sebou strážce má!
 5. Z čeho byl stvořen, nechť člověk posoudí!
 6. Stvořen byl z vystříknuté tekutiny,
 7. jež z místa mezi bedry a žebry proudí.
 8. Bůh zajisté je schopen k životu jej navrátit
 9. v den, kdy taje budou zkoumány
 10. a kdy člověk nebude ani sílu, ani pomocníka mít.
 11. Při nebi návratů plném,
 12. při zemi rozpuklin plné!
 13. Věru že toto je slovo rozhodné
 14. a není řečeno jen žertem.
 15. Tito lidé věru strojí úklad,
 16. však já rovněž chystám lest!
 17. Jen poshov nevěřícím a krátký jim popřej odklad!