Súra číslo: 85, Název: Souhvězdí, Arabský název: Al-Burúdž
Od verše:1 do verše: 22

 1. Při nebi souhvězdí plném,
 2. při dni slíbeném,
 3. při svědkovi a dosvědčeném!
 4. Byli zabiti lidé příkopu,
 5. ohně stále živeného palivem!
 6. Zatímco okolo seděli,
 7. jsouce svědky toho, co s věřícími dělali,
 8. a pouze za to se jim mstili, že v Boha mocného, chváleného uvěřili,
 9. jenž nad nebesy a zemí kraluje - a Bůh svědkem každé věci je!
 10. Věru těm, kdož věřící muže a ženy pokoušeli a potom pokání nekonali, těm muka pekelná i trest spalující připravili,
 11. však pro ty, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, pro ty jsou zahrady,pod nimiž řeky tekou, určeny - a to věru úspěch bude nesmírný.
 12. Úder Pána tvého vskutku bude mohutný,
 13. On je ten, jenž vzniknout všemu dává a návrat působí,
 14. On odpouštějící je, láskyplný,
 15. Pán trůnu slavený,
 16. uskutečňovatel toho, co jemu se zlíbí.
 17. Doneslo se ti vyprávění o vojscích,
 18. o Faraónovi a Thamúdovcích?
 19. Však přesto ti, kdož nevěří, za lež to prohlašují stále,
 20. zatímco Bůh za jejich zády je obkličuje!
 21. Vždyť toto je Korán chvályhodný,
 22. na desce dobře střežené napsaný!