Súra číslo: 84, Název: Rozštěpení, Arabský název: Al-Inšiqáq
Od verše:1 do verše: 25

 1. Až se nebe rozštěpí
 2. a uposlechne Pána svého a své povinnosti zadost učiní,
 3. až se země zarovná
 4. a vyvrhne, co v ní je, a bude prázdná
 5. a uposlechne Pána svého a své povinnosti zadost učiní
 6. Člověče, věru se usilovně snažíš o Pána svého a vskutku s Ním dojde k setkání
 7. Komu bude kniha jeho dána do pravice,
 8. tomu zúčtováno bude počtem snadným
 9. a on radostně se navrátí k lidem svým.
 10. A ten, jemuž za záda bude kniha jeho dána,
 11. ten volat bude po zničení
 12. a plát bude ve šlehajícím plameni.
 13. Žil věru s rodinou svou v radosti na zemi,
 14. a že k Bohu se nenavrátí, se domníval.
 15. Ba nikoliv! Vždyť Pán jeho jej pozoroval!
 16. Hle,přísahám při soumraku,
 17. při noci a při tom, co zahaluje,
 18. a při měsíci, když vchází do úplňku,
 19. že vskutku stoupat budete stupeň po stupínku!
 20. Co je jim tedy, že nevěří
 21. a k zemi se nevrhají, když Korán jim přednášejí?
 22. Ba co víc, ti, kdož nevěří, za lživý jej prohlašují.
 23. Však Bůh nejlépe ví, co skrývají!
 24. Ohlas jim zvěst radostnou o trestu bolestném, jenž stihne je -
 25. kromě těch, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, a těm náleží odměna, jež se neupomíná.