Súra číslo: 82, Název: Rozpuknutí, Arabský název: Al-Infitár
Od verše:1 do verše: 19

 1. Až se nebe rozpukne,
 2. až se hvězdy rozptýlí,
 3. až se moře rozlijí,
 4. až se hroby převrátí,
 5. pak pozná duše každá, co učinila zavčas a co zmeškala.
 6. Člověče, co zmýlilo tě o laskavém Pánu tvém,
 7. jenž stvořil tě,vyrovnal a souměrnost ti dal
 8. a v oné podobě tě složil, již si přál?
 9. Pozor však, vždyť vy nazýváte den soudný výmyslem!
 10. Nad vámi věru strážcové dozírají,
 11. zapisovatelé vznešení,
 12. kteří o činech vašich dobře vědí!
 13. Čistí zajisté ve slastech budou,
 14. zatímco hříšníci do ohně půjdou,
 15. v němž budou hořet v den soudný,
 16. a z něho vzdálit se moci nebudou.
 17. Víš ty vůbec, co je to soudný den?
 18. A znovu: víš ty vůbec, co je to soudný den?
 19. Den, kdy žádná duše nezmůže nic pro duši jinou a kdy rozhodnutí bude patřit Bohu jen!