Súra číslo: 81, Název: Svinutí, Arabský název: At-Takwír
Od verše:1 do verše: 29

 1. Až slunce bude svinuto,
 2. až hvězdy pohasnou,
 3. až hory se z místa pohnou,
 4. až březí velbloudice bude zanedbána
 5. a divoká zvířata shromážděna,
 6. až moře se povaří
 7. a duše až se spáří,
 8. až zaživa pohřbená bude tázána,
 9. pro jakou vinu byla utracena,
 10. až svitky budou rozvinuty
 11. a nebe bude staženo
 12. a peklo rozpáleno
 13. a zahrada rajská přiblížena,
 14. tehdy duše každá, co vykonala, pozná!
 15. Hle, přísahám při planetách zpět se vracejících,
 16. spěchajících a mizejících,
 17. při noci, když v temno se halí,
 18. při jitru, když dechu nabírá,
 19. že toto věru slova jsou posla vznešeného,
 20. silou vládnoucího u Pána trůnu mohutného,
 21. poslušnost nalézajícího a spolehlivého!
 22. Váš druh není džiny posedlý blázen
 23. a vskutku jej viděl na obzoru jasném -
 24. a není skoupý o nepoznatelném!
 25. A nejsou to slova satana prokletého!
 26. Kam tedy odcházíte?
 27. Vždyť toto slouží jen lidstvu k připomenutí,
 28. těm z vás, kdo přejí si po stezce přímé jíti.
 29. Však přát si toho nebudete, pokud Bůh, Pán lidstva veškerého, nebude chtíti!