Súra číslo: 80, Název: Zakobonil se, Arabský název: ‘Abasa
Od verše:1 do verše: 42

 1. Zakabonil se a odvrátil,
 2. že slepec se na něho obrátil.
 3. Co můžeš vědět? Snad on chtěl se očistit
 4. či připomenutí vyslechnout, a prospěšné mu to mohlo být.
 5. Však pokud o boháče jde,
 6. o něho ty se zajímáš,
 7. a že neočišťuje se, nic nedbáš!
 8. O toho však, kdo spěchá k tobě pln snahy
 9. a jat z Boha obavami,
 10. o toho ty zájem nemáš!
 11. Tak ne! Vždyť toto je připomenutí
 12. a kdokoliv chce, nechť na ně si vzpomene
 13. psané na svitcích úctyhodných,
 14. povznesených a očištěných,
 15. rukama písařů
 16. vznešených, neposkvrněných.
 17. Nechť zhyne ten člověk! Ach, jak je nevděčný!
 18. Z čeho jej Pán jeho stvořil?
 19. Z kapky semene jej stvořil a osud jeho určil
 20. a pak cestu mu ulehčil,
 21. potom zemřít jej nechá a do hrobu ho vložit dá
 22. a posléze, až zachce se mu, z mrtvých vstát mu dá.
 23. Však pozor! Člověk ještě nesplnil, co Pán jeho mu poručil!
 24. Nechť člověk pohlédne na svou potravu
 25. a na to, jak spustili jsme vody záplavu
 26. a jak v zemi jsme dali puknout trhlinám
 27. a z nich vyrůst obilovinám,
 28. vinné révě a travinám,
 29. olivovníku a datlovým palmám,
 30. hustým zahradám,
 31. ovoci i pastvinám
 32. v užitek vašim stádům i vám.
 33. A až nastane třesk ohlušující,
 34. v ten den prchne člověk od bratra svého,
 35. matky své i otce svého,
 36. družky své i synů svých,
 37. neboť každý člověk v ten den bude mít práci sám se sebou jen.
 38. V ten den budou tváře zjasněné,
 39. rozesmáté a veselé,
 40. v ten den budou i tváře jak prach šedivé
 41. a chmurou pokryté
 42. - to věru budou nevěřící, ti hříšníci!