Súra číslo: 8, Název: Kořist, Arabský název: Al-Anfál
Od verše:65 do verše: 65

  1. Proroku, povzbuzuj věřící k boji! Bude-li mezi vámi dvacet vytrvalých mužů, porazí dvě stě, bude-li jich mezi vámi sto, porazí tisíc nevěřících, neboť to jsou lidé nechápaví.