Súra číslo: 8, Název: Kořist, Arabský název: Al-Anfál
Od verše:12 do verše: 12

  1. A hle, Pán tvůj vnukl andělům: „Jsem s vámi, podpořte tedy ty, kdož uvěřili! Já vrhnu do srdcí těch, kdož nevěří, hrůzu a vy bijte je po šíjích a bijte je po všech prstech!“