Súra číslo: 78, Název: Zvěst, Arabský název: Al-Naba´
Od verše:40 do verše: 40

  1. a věru varování jsme vám již dali o blízkém trestu v den, kdy člověk spatří, co rukama svýma předtím učinil, a kdy nevěřící zvolá: „Ach, kéž bych jen prachem byl!“