Súra číslo: 78, Název: Zvěst, Arabský název: Al-Naba´
Od verše:1 do verše: 40

 1. Nač se vzájemně vyptávají?
 2. Na zvěst nesmírnou,
 3. o níž se mezi sebou přou.
 4. Však pozor, záhy poznají,
 5. a znovu: však pozor, záhy poznají!
 6. Což zemi jsme jak lože nerozprostřeli
 7. a hory jejími podpěrami neučinili?
 8. A v párech jsme vás stvořili
 9. a spánek váš učinili přestávkou
 10. a noc pokrývkou
 11. a den pro získání obživy jsme vám stanovili
 12. a nad vámi sedm pevných postavili
 13. a lampu oslňující tam umístili.
 14. A z mračen déšť vytlačujících jsme vodu v hojnosti seslali vám,
 15. abychom z ní dali vyrůst obilí a rostlinám
 16. i hustě zarostlým zahradám.
 17. Den rozhodnutí věru přijde v čase určeném;
 18. v ten den na pozoun bude zatroubeno a v zástupech dostavíte se
 19. a nebe se otevře a branami stane se
 20. a hory se do pohybu dají a budou přeludem.
 21. A peklo bude věru na číhané,
 22. útulek pro vzpurné,
 23. a v něm zůstanou věky celé
 24. a chládku tam neokusí ani nápoje
 25. kromě vody vroucí a hnijící,
 26. což odměnou bude odpovídající.
 27. Vždyť oni v zúčtování nedoufali
 28. a za výmysl Naše znamení lživě prohlašovali,
 29. však spočítali jsme věc každou a pořídili záznam.
 30. „Ochutnejte! Nic než trest dnes nepřidáme vám!“
 31. Pro bohabojné však je místo blažené,
 32. zahrady a sady révy vinné,
 33. dívky s plnými ňadry, věkem s nimi stejné,
 34. a poháry po okraj naplněné.
 35. Neuslyší tam plané tlachání ani žádné lhaní,
 36. odměnou od Pána tvého dar to dobře rozpočtený!
 37. Od Pána nebes a země a všeho, co mezi nimi je, Milosrdného, svolené k promluvě nedostanou
 38. v den, kdy duch a andělé stát v řadě budou, nehovoříce - kromě těch, jimž Milosrdný to povolí a kteří jen pravdu pronesou.
 39. Tento den skutečností je a kdo chce, nechť připraví si k Pánu svému cestu;
 40. a věru varování jsme vám již dali o blízkém trestu v den, kdy člověk spatří, co rukama svýma předtím učinil, a kdy nevěřící zvolá: „Ach, kéž bych jen prachem byl!“