Súra číslo: 77, Název: Vysílané, Arabský název: Al-Mursalát
Od verše:1 do verše: 50

 1. Při postupně vysílaných,
 2. prudce spěchajících,
 3. široce rozevírajících,
 4. ostře rozlišujících
 5. a připomenutí vrhajících,
 6. ať pro omluvu či varování -
 7. to, co vám je slíbeno nezvratně se přihodí!
 8. Až hvězdy pohasnou,
 9. až nebesa se roztrhnou,
 10. až hory rozprášeny budou,
 11. až čas poslům bude stanoven -
 12. ke kterému dni odklad bude udělen?
 13. Ke dni rozhodnutí!
 14. Víš ty vůbec, co je to den rozhodnutí?
 15. Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili!
 16. Což jsme již předchozí nezahubili
 17. a nedali je následovat jinými?
 18. Takto my budeme jednat s hříšnými!
 19. Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili!
 20. Což jsme vás nestvořili z tekutiny nicotné,
 21. již vložili jsme na místo bezpečné
 22. až do doby předem určené?
 23. Tak určili jsme, a jak výtečnými jsme určovateli!
 24. Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili!
 25. Což jsme neučinili zem shromaždištěm
 26. živých i mrtvých?
 27. A na ni jsme pevně zapuštěné a vysoko se pnoucí vztyčili a vodou čerstvou jsme vás napojili.
 28. Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili!
 29. Jděte si k tomu, co lživým jste nazvali,
 30. jděte si ke stínu se třemi větvemi,
 31. nepříliš stinnému, jenž nechrání proti plameni,
 32. který jiskry jak polena veliká vrhá,
 33. žlutým velbloudům podobná!
 34. Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili!
 35. To bude den, v němž zavržení ani nepromluví,
 36. ani dovoleno jim nebude, aby vznesli své omluvy.
 37. Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili!
 38. To bude den rozhodnutí, a shromáždíme vás i předchozí;
 39. a vládnete-li lstí nějakou, pak pokuste se Mne přelstít!
 40. Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili!
 41. Bohabojní ve stínu a u pramenů budou dlít
 42. a ovoce, po němž touží, na dosah ruky mít.
 43. „Jezte a pijte v bezpečí v odměnu za to, co jste konali!“
 44. Takto my věru odměňujeme ty, kdož dobré činili.
 45. Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili!
 46. A vy, nevěřící, jezte a užívejte si ještě krátce, vždyť vy věru jste hříšníci!
 47. Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili!
 48. A když je jim řečeno „Na zem padejte!“, nepadají.
 49. Běda v ten den těm, kdož za lež jej prohlásili!
 50. V jaké zvěstování by po tomto ještě mohli uvěřit?