Súra číslo: 73, Název: Zahalený, Arabský název: Al-Muzzamel
Od verše:1 do verše: 20

 1. Ty zahalený!
 2. Modli se v noci, kromě chvíle malé,
 3. polovinu z ní, či uber z toho nemnoho,
 4. či přidej k tomu něco a prozpěvuj Korán slavnostně!
 5. Obtížíme tě záhy slovem nadmíru vážným:
 6. na počátku noci jsou dojmy věru hlubší a přímější výrazem svým,
 7. vždyť během dne starosti máš rozsáhlé.
 8. Vzpomínej tedy jména Pána svého a oddej se Mu oddaně!
 9. On Pánem je východu i západu a není božstva kromě Něho; učiň jej svým ochráncem
 10. a trpělivě snášej to, co oni hovoří, a vzdal se od nich vhodným odchodem.
 11. Ponech Mně na starost ty, kdož za lháře tě mají a ve slastech si žijí, a popřej jim lhůtu krátkou!
 12. My pouta máme pro ně a výheň ohnivou,
 13. pokrm, jenž v hrdle dáví, a trest bolestný
 14. v den, kdy země a hory se budou třást a hory jak přesypy písečné se budou sesouvat.
 15. A věru jsme k vám vyslali posla svědčícího proti vám, podobně jako jsme vyslali posla k Faraónovi předtím,
 16. však Faraón neuposlechl posla tohoto; i uchvátili jsme jej uchvácením prudkým.
 17. Jak chcete se chránit jste-li nevěřící přede dnem, jenž děti šedovlasými učiní,
 18. v němž nebe se rozpoltí a slib o něm daný se vyplní?
 19. Toto je vskutku připomenutí, a kdo chce, ať k Pánu svému cestu nastoupí.
 20. Věru Pán tvůj dobře ví, že ty a skupina těch, kdož s tebou jsou, modlitbu konáte skoro dvě třetiny, polovinu či třetinu noci. A Bůh den i noc vyměřuje a On ví, že přesně to nepočítáte, a již vám prominul. Přednášejte tedy z Koránu to, co je pro vás snadné! A On ví, že mezi vámi budou nemocní a jiní, již po zemi cestovat budou část přízně Boží hledajíce, i ti, kteří budou bojovat na Boží stezce.Přednášejte tedy z Koránu to, co je pro vás snadné, modlitbu dodržujte, almužnu dávejte a Bohu dobrou půjčku poskytněte! A co jste z dobrých skutků sami pro sebe si předem připravili, to naleznete u Boha lepší a větší v podobě odměny. A Boha proste za odpuštění, vždyť Bůh je odpouštějící, slitovný!