Súra číslo: 57, Název: Železo, Arabský název: Al-Hadíd
Od verše:7 do verše: 7

  1. Věřte v Boha a posla Jeho a rozdávejte z toho, v čem učinil vás posledními vlastníky! Těm z vás, kdož uvěřili a almužnu rozdávali, je určena odměna veliká.