Súra číslo: 57, Název: Železo, Arabský název: Al-Hadíd
Od verše:19 do verše: 19

  1. Věru ti, kdož uvěřili v Boha a posly Jeho, jsou spravedliví a svědky před Pánem svým; jim dostane se jejich odměny a jejich světla. Ti však, kdož znamení Naše za lež prohlašovali, ti budou plamene pekelného obyvateli.