Súra číslo: 57, Název: Železo, Arabský název: Al-Hadíd
Od verše:18 do verše: 18

  1. Těm, kdož rozdávají almužnu, mužům i ženám, a těm, kdož poskytují Bohu krásnou půjčku, těm bude splacena dvojnásobně a dostane se jim odměny štědré.