Súra číslo: 56, Název: Nezvratná událost, Arabský název: Al-Waki‘a
Od verše:7 do verše: 14

  1. rozdělíte se na tři skupiny:
  2. na skupinu lidí po pravici - a co bude s lidmi po pravici?
  3. a na skupinu lidí po levici - a co bude s lidmi po levici?
  4. a na předáky. Předáci,
  5. to jsou ti, kdož (k Bohu) jsou přiblíženi,
  6. v zahradách slastí usídleni
  7. - zástup z prvních
  8. a jen málo z posledních.