Súra číslo: 55, Název: Milosrdný, Arabský název: Ar-Rahmán
Od verše:1 do verše: 78

 1. Milosrdný!
 2. Koránu naučil,
 3. člověka stvořil,
 4. vysvětlení jej naučil.
 5. Slunce i měsíc své počty obsahují
 6. a traviny a stromy se před ním sklánějí.
 7. Nebe On vyzvedl a váhy stanovil
 8. na váze nepodvádějte,
 9. spravedlivě ji stanovte a na váhách neubírejte!
 10. A zemi, tu pro lidstvo rozprostřel,
 11. na ní ovoce a palmy s obaly plodů zrají
 12. i obilí na stéblech a rostliny, jež vůni libou mají.
 13. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
 14. A člověka z hlíny podobné hrnčířské stvořil
 15. a džiny z plamene bezdýmného vytvořil.
 16. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
 17. On Pánem je obou východů, i Pánem obou západů.
 18. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
 19. A volně dal téci oběma mořím, jež se setkají,
 20. však mezi nimi překážka stojí, již nezdolají.
 21. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
 22. A z obou moří se perly velké i malé loví.
 23. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
 24. Jeho jsou i lodě plující, jež na moři ční jak znamení.
 25. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
 26. Všichni, kdož na zemi jsou, dočkají se konce svého
 27. a zůstane jen tvář Pána tvého, majestátnosti a velkomyslnosti plného.
 28. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
 29. A vzývají Jej ti, kdož na nebesích jsou i na zemi, a každý den On při díle je.
 30. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
 31. A záhy i pro vás se uvolníme, ó břemena vy dvě!
 32. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
 33. Ó shromáždění lidí a džinů! Jste-li schopni uniknout za nebes a země končiny, pak tam pronikněte! Však podaří se vám to jen s Naší plnou mocí.
 34. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
 35. Bude na vás poslán plamen ohnivý a měď roztavená, a nebude vám pomoci!
 36. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
 37. A až se nebesa rozpoltí a jak čerstvě stažená kůže zrudnou,
 38. - které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? -
 39. v ten den lidé ani džinové na viny své tázáni nebudou.
 40. Které z dobrodiní Pana svého můžete popírat?
 41. Hříšníci podle známek svých budou poznáni a uchopeni za nohy a za kštici.
 42. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
 43. Toto je to peklo, jež za lež prohlašovali hříšníci,
 44. a budou se kroutit mezi ním a vodou vroucí a varem kypící!
 45. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
 46. A kdo se postavení Pána svého obával, ten dvě zahrady dostane,
 47. - které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? -
 48. dvě zahrady plné listnatého větvoví
 49. - které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? -
 50. a v obou z nich dva prameny potekou
 51. - které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? -
 52. a v nich od každého ovoce dva druhy budou.5207
 53. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
 54. Tam budou na kobercích brokátem podšitých odpočívat a plody obou zahrad na dosah ruky mít.
 55. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
 56. Tam dívky sklopených zraků, jichž předtím ani muž, ani džin se nedotkl, budou dlít
 57. - které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? -
 58. jež rubínům a perlám se budou podobat.
 59. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
 60. Což odměnou za dobré se něco jiného než dobré může stát?
 61. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
 62. A kromě těch dvou tam budou dvě zahrady jiné
 63. - které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? -
 64. dvě zahrady tmavě zelené
 65. - které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? -
 66. v nich obou prameny dva budou tryskat.
 67. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
 68. Tam ovoce, palmy a jablka granátová budou zrát.
 69. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
 70. Tam dívky budou rozkošné a překrásné
 71. - které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? -
 72. velkých černých očí, ve stanech střežené
 73. - které z dobrodiní Pána svého můžete popírat? -
 74. jichž předtím se nedotkla ruka člověka ni džina žádného.
 75. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
 76. Tam blažení na poduškách zelených a kobercích překrásných budou spočívat.
 77. Které z dobrodiní Pána svého můžete popírat?
 78. Požehnáno budiž jméno Pána tvého, majestátnosti a velkomyslnosti plného!