Súra číslo: 53, Název: Hvězda, Arabský název: An-Nadžm
Od verše:19 do verše: 23

  1. Uvažovali jste o al-Lát a al-´Uzzá
  2. a Manát, té třetí, jiné?
  3. Vy syny byste měli mít a On pouze dcery?
  4. To vskutku rozdělení by bylo nerovné!
  5. Ony nejsou nic než jména, kterými jste je vy a vaši otcové nazvali a o nichž neseslal Bůh žádné zplnomocnění. A oni pouze své dohady a to, k čemu srdce jejich tíhnou, následují, ačkoliv se jim již od Pána jejich dostalo správného vedení.