Súra číslo: 5, Název: Prostřený stůl, Arabský název: Al-Má´ida
Od verše:92 do verše: 92

  1. Poslouchejte Boha a poslouchejte posla a mějte se na pozoru! Jestliže se však odvrátíte, vězte, že poslu Našemu přísluší toliko jasné oznámení.