Súra číslo: 5, Název: Prostřený stůl, Arabský název: Al-Má´ida
Od verše:73 do verše: 73

  1. A jsou věru nevěřící ti, kdo prohlašují: „Bůh je třetí z trojice“ - zatímco není božstva kromě Boha jediného. A nepřestanou-li s tím, co říkají, věru se dotkne těch, kdož z nich jsou nevěřící, trest bolestný!