Súra číslo: 44, Název: Dým, Arabský název: Ad-Duchán
Od verše:3 do verše: 4

  1. Věru seslali jsme je, abychom byli varovateli, v noci požehnané,
  2. v níž jsou rozdělována všechna zjevení moudrá