Súra číslo: 44, Název: Dým, Arabský název: Ad-Duchán
Od verše:3 do verše: 3

  1. Věru seslali jsme je, abychom byli varovateli, v noci požehnané,