Súra číslo: 4, Název: Ženy, Arabský název: Al-Nisa´
Od verše:37 do verše: 37

  1. ani ty, kdož jsou lakomí a lidem lakotu nařizují a skrývají to, co Bůh jim uštědřil ze Své přízně. A připravili jsme pro nevěřící trest ponižující.