Súra číslo: 4, Název: Ženy, Arabský název: Al-Nisa´
Od verše:18 do verše: 18

  1. Však odpuštění nebude dáno těm, kdož dopouštějí se špatností a teprve ve chvíli, když smrt se pro některého z nich dostaví, zvolají: „a já nyní se kaji!“ A nebude také pro ty, kdož zemřou jako nevěřící - pro ty jsme připravili trest bolestný.