Súra číslo: 4, Název: Ženy, Arabský název: Al-Nisa´
Od verše:161 do verše: 161

  1. i za to, že brali lichvářské úroky, ačkoli jim to bylo zakázáno, a za to, že pohlcovali majetky jiných lidí podvodně. A připravili jsme pro ty, kdož mezi nimi nevěří, trest bolestný.