Súra číslo: 4, Název: Ženy, Arabský název: Al-Nisa´
Od verše:157 do verše: 158

  1. a za slova jejich: „Věru jsme zabili Mesiáše Ježíše, syna Mariina, posla Božího!“ Však nikoliv, oni jej nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo. A věru ti, kdož jsou o něm rozdílného mínění, jsou vskutku na pochybách o něm. A nemají o něm vědomosti žádné a sledují jen dohady; a nezabili jej určitě,
  2. naopak Bůh jej k sobě pozdvihl , neboť Bůh je mocný, moudrý.