Súra číslo: 33, Název: Spojenci, Arabský název: Al-Ahzáb
Od verše:40 do verše: 40

  1. A Muhammad není otcem žádného muže z vás, ale je poslem Božím a pečetí proroků. A Bůh je vševědoucí o věci každé.