Súra číslo: 30, Název: Byzantinci, Arabský název: Al-Rúm
Od verše:39 do verše: 39

  1. To, co jako lichvu berete, aby to přineslo rozmnožení vzaté z majetku jiných, to nepřinese u Boha úrok žádný. Však to, co jako almužnu dáváte, toužíce po tváři Boží - tak činí ti, jimž odměna bude zdvojnásobena.