Súra číslo: 3, Název: Rod ‘Imránův, Arabský název: Ál ‘Imrán
Od verše:97 do verše: 97

  1. A v něm jsou znamení jasná: místo Abrahamovo , a kdokoliv tam vstoupí, je v bezpečí . A Bůh uložil lidem pouť k chrámu tomuto pro toho, kdo k němu cestu může vykonat. Však ten, kdo nevěří. . . vždyť Bůh věru je soběstačný a obejde se bez lidstva veškerého.