Súra číslo: 29, Název: Pavouk, Arabský název: Al-‘Ankabút
Od verše:19 do verše: 19

  1. Což neviděli, jak Bůh tvoří prvním tvořením a pak to opakuje? A to je pro Boha velmi snadné.