Súra číslo: 22, Název: Pouť, Arabský název: Al-Hadž
Od verše:51 do verše: 51

  1. avšak ti, kdož ukládali o znamení Naše snažíce se je znemožnit, ti budou obyvateli výhně pekelné.