Súra číslo: 22, Název: Pouť, Arabský název: Al-Hadž
Od verše:27 do verše: 27

  1. A vyzývej lidi ke konání pouti, a nechť k tobě přijdou pěšky anebo jedouce na všelikých velbloudech rychlých, přicházejíce ze všech rozsedlin hlubokých,